Home Gospel Music New Gen – Oramipada

New Gen – Oramipada

0

Download Music: Oramipada Mp3 By New Gen

New Gen Oramipada LYRICS

Chorus: (Lead)

Oramipada… x2 Lowo Esu,

Lowo Ese, Lowo Iku… x2

Iye mi wa ni nu re… x2

mori iye gba,

mori iye gba ayo mi kun…

Iku oro e da, Isa oku isegun re da…? x2

ogba kokoro lowo iku

ogbe ikumi ni isegun Iye mi wa ni nu re… x2

mori iye gba,

mori iye gba ayo mi kun…

Chorus: (ALL)

Oramipada… x2

Lowo Esu,

Lowo Ese,

Lowo Iku… x2

Iye mi wa ni nu re… x2

mori iye gba,

mori iye gba ayo mi kun…

Iku oro e da,

Isa oku isegun re da…? x2

ogba kokoro lowo iku

ogbe ikumi ni isegun

Iye mi wa ni nu re… x2

mori iye gba,

mori iye gba ayo mi kun…

GET AUDIO

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.